KOOLITUS

Õppeprotsess on 3-etapiline

I ETAPP - NULLKLASSID

Vastu võetakse 4 - 6 aastaseid poisse ja tüdrukuid, ilma konkursita. Nädalas toimub kaks tundi.

Eesmärk:

- muusikalise kuulmise, rütmitaju ja füüsiliste eelduste ning koordinatsiooni ja keskendumisvõime arendamine muusikaga seotud mängude kaudu.

 

II ETAP - ETTEVALMISTUSKLASSID

Vastu võetakse 7 - 10 aastaseid poisse ja tüdrukuid, ilma konkursita. Nädalas toimub kolm tundi.

Eesmärk:

- ettevalmistus tööks kooli õppeklassides.

NB! õppeaasta lõpus toimuvad õpitu põhjal lahtised tunnid ja aruandekontserdid lastevanematele.

 

III ETAPP - ÕPPEKLASSID

Konkursi alusel võetakse vastu poisse ja tüdrukuid vanuses 9 -11 aastat. Õppeaeg 7 aastat, tunnid toimuvad viis korda nädalas.

Õppeined:

1. Klassikaline tants

2. Karaktertants

3. Jazz- ja moderntants

4. Paaristants

5. Muusikaajalugu

6. Balletiajalugu

7. Kunstiajalugu

8. Näitlejameisterlikkus

9. Grimm

10. Lavapraktika

Kooli kasvandikud võtavad aktiivselt osa kontserttegevusest, sõidavad konkurssidele ja festivalidele ning külalisesinemistele. Pärast kooli lõpetamist antakse tantsijatunnistus.